ANBI

Stichting Riders For Health is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever.

De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten verkregen opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.


Financieel verslag en activiteiten

In het jaarverslag 2018 en jaarverslag 2017 vindt u de inkomsten, uitgaven en balans van de stichting van de afgelopen 2 jaar. In het verslag van de activiteiten vindt u de uitgaven, inkomsten en opbrengsten van 2018 en 2017.

Beleidsplan en beloningsbeleid

In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met het beloningsbeleid.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Andrea Coleman (UK)

Vice Voorzitter: Barry Coleman (UK)

Gevolmachtigde: Arjan van der Burg (NL)

Meer informatie over het bestuur is te vinden in het jaarverslag.

Overige informatie

Statutaire naam: Stichting Riders for Health Benelux

Vestigingsplaats: Assen, Postbus 50025, 9400LA

Bezoekadres: Newstreet 3, Daventry North, NN11 4BT, United Kingdom

Kamer van Koophandel nummer: 36051858

RSIN nummer: 806503610

email: info@riders.nl

NieuwsEvenementen